Logo

Platforma Wiedzy MDDP I Krajowy System e-Faktur - jak przygotować do niego swoją firmę?

Date

Tuesday, September 6, 2022

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Przetwarzanie danych osobowych

Zgłaszając swoje uczestnictwo w spotkaniu organizowanym przez MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY spółka doradztwa podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 49, 00-542 jako administratora danych osobowych ("MDDP") udostępniacie Państwo dobrowolnie swoje dane osobowe, niezbędne do organizacji i przeprowadzenia śniadania podatkowego przez MDDP zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.

Każda z powyższych zgód udzielana jest dobrowolnie i może być odwołana w każdym czasie, jednak w takim wypadku, nie będą mogli Państwo otrzymać materiałów, na których otrzymanie nie wyrażą Państwo zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem działań marketingowych dokonanych, na podstawie zgody przed jej wycofaniem i spowoduje natychmiastowe wstrzymanie wysyłania Państwu materiałów informacyjnych od MDDP, za pośrednictwem środków komunikacji, których dotyczyła wycofana zgoda.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – w związku z zamiarem przetwarzania Państwa danych osobowych, informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych jest MDDP MICHALIK DŁUSKA DZIEDZIC I PARTNERZY spółka doradztwa podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, kapitał zakładowy: 100 150 PLN, KRS: 0000755371, REGON: 015699764, NIP: 521 328 77 32, e-mail: biuro@mddp.pl) oraz podmioty z grupy MDDP tj.: MDDP Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Finanse i Księgowość sp.k. (00-877 Warszawa, al. "Solidarności" 171, KRS 0000267836) i MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. (00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 49, KRS 0000225667) (dalej „MDDP”).
  • W celu realizacji Państwa praw lub jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@mddp.pl.
  • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest: 6 ust. 1 lit. f) RODO - nasz usprawiedliwiony interes prawny, związany z informowaniem Państwa o naszych usługach, organizowanych szkoleniach i ich realizacją oraz wysyłką materiałów promocyjnych, dostosowaniem ich tematyki do Państwa zainteresowań, przesyłaniem aktualnych ofert i dopasowaniem zawartości powyższych informacji do Państwa preferencji, a także w celu wykazania wykonania obowiązku nałożonego na MDDP właściwymi przepisami prawa.
  • W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania jest zgoda, o ile MDDP zwróci się do Państwa o jej wyrażenie (tj. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda udzielana jest dobrowolnie i może być odwołana w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, jednak spowoduje natychmiastowe wstrzymanie przetwarzania Państwa danych osobowych w celach, których dotyczyła wycofana zgoda.
  • Odbiorcą Państwa danych osobowych oprócz pozostałych podmiotów z grupy MDDP będą podmioty współpracujące z MDDP przy realizacji wskazanych wyżej celów, w szczególności dostawcy usług informatycznych i marketingowych. W niektórych przypadkach MDDP będzie mogło udostępnić Państwa dane organom publicznym, jeśli będzie to związane z wykonaniem obowiązku nałożonego na MDDP przez właściwe przepisy np. w celu wykazania wykonania takiego obowiązku przez MDDP.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez MDDP lub otrzymania zamówionych materiałów informacyjnych.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji powyższych celów, przy czym w zakresie naszych celów marketingowych do czasu złożenia sprzeciwu, a jeżeli wyrażali Państwo jakąkolwiek zgodę do momentu jej wycofania.
  • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do poprawiania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Więcej informacji na temat tego w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane oraz w jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw znajdą Państwo na stronie mddp.pl